Vydáno: 1. 1. 2018
Zdanění příjmů z kapitálového majetku v případě manželů § 8 odst. 8 ZDP Pokud plynou příjmy z kapitálového majetku do společného jmění manželů (§ 708 OZ), postupuje se při zdanění takto: