Vydáno: 1. 1. 2018
Nepeněžní příjmy v případě nájmu Obdobně jako u jakýchkoliv jiných dílčích základů daně z příjmů fyzických osob, i v případě nájmu lze uvažovat o nepeněžních příjmech pronajímatele v souvislosti s nájmem.