Vydáno: 1. 1. 2018
Příjem z pachtu obchodního závodu § 9 odst. 7 ZDPZákon o daních z příjmů obsahuje speciální ustanovení pro fyzické osoby, které nevedou účetnictví a které propachtovávají obchodní závod, a mají tedy příjem z pachtu obchodního závodu zařazený do dílčího základu daně z nájmu.