Vydáno: 1. 1. 2018
Základ daně u příjmů z nájmu § 9 odst. 3 ZDPZákladem daně(dílčím základem daně) z nájmu jsou příjmy z nájmu nemovitých věcí, bytů či nepříležitostných nájmů movitých věcí snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pro zjištění základu daně (dílčího základu daně) se použijí ustanovení § 23 až 33 ZDP, tak jako pro příjmy ze samostatné činnosti.