Vydáno: 1. 1. 2018
Uplatňování skutečných výdajů u nájmu bez vedení účetnictví § 9 odst. 6 ZDP Základní možností evidování příjmů a výdajů ve vazbě na nájem je vedení záznamů.