Vydáno: 1. 1. 2018
Vedení účetnictví u osoby s příjmy z nájmu Fyzická osoba s příjmy z nájmu může svůj základ daně vyčíslit též na základě vedení účetnictví, přestože k tomu není podle povinna. Musí ale takto postupovat po celé zdaňovací období, přitom se movitý i nemovitý majetek, o kterém je účtováno, také nepovažuje za obchodní majetek (§ 4 odst. 4 ZDP).