Vydáno: 1. 1. 2018
Výdaje procentem z příjmů z nájmu § 9 odst. 4 ZDP Pokud vůči příjmům z nájmu (§ 9 ZDP) neuplatní poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může výdaje uplatnit procentem z příjmů, a to ve výši 30 % z příjmů z nájmu. I v tomto případě platí omezení výše procentních výdajů (obdobně jako u samostatné činnosti). Ve zdaňovacím období roku 2017 lze tímto způsobem uplatnit výdaje: