Vydáno: 1. 1. 2018
Příjmy z převodu věcí § 10 odst. 1 písm. b) ZDP Mezi ostatní příjmy patří také příjmy z úplatného převodu věcí, kterými mohou být příjmy z prodeje: