Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - převod účasti na obchodní korporaci § 10 odst. 1 písm. c) ZDP Zdanění mezi ostatními příjmy podléhají: