Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - zděděná práva § 10 odst. 1 písm. d) ZDP Ostatním příjmem jsou také příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému.