Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - výživné, důchody, renta, výsluhy § 10 odst. 1 písm. e) ZDP Mezi ostatní příjmy patří i přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky s výjimkou osvobozených plnění.