Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - ukončení účasti na společnosti § 10 odst. 1 písm. i) ZDP Ostatním příjmem je také příjem, který společník v. o. s. nebo komplementář k. s. obdrží v souvislosti s ukončením účasti na osobní společnosti, tj. na veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, v níž ukončil účast.