Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - převod jmění nebo vypořádání § 10 odst. 1 písm. j) ZDP Ostatním příjmem jsou i příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.