Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění § 10 odst. 1 písm. k) ZDP Mezi ostatní příjmy patří také příjmy z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozenými a pojistitelem.