Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - porušení podmínek pro nezdanitelné části základu daně Jako ostatní příjmy se zdaní také příjem při porušení podmínek pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně, např. na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění. Tyto nezdanitelné částky je možné uplatnit pouze za zákonem přísně vymezených podmínek, které musí být splněny nejen v daném kalendářním roce, ale po jistý čas též do budoucna.