Vydáno: 1. 1. 2018
Základ daně u ostatních příjmů § 10 odst. 4 ZDPZákladem daně (dílčím základem daně) z ostatních příjmů je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.