Vydáno: 1. 1. 2018
Zdanění zvláštní sazbou u ostatních příjmů § 10 odst. 8 ZDP Běžnému zdanění se v rámci ostatních příjmů vymykají vybrané příjmy, jako je např. výsluhový příspěvek, odbytné, příjem z rozpuštění rezervního fondu anebo příjmy z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP.