Vydáno: 1. 1. 2018
Osvobození ostatních příjmů od daně § 10 odst. 3 ZDPOsvobodit některé ostatní příjmy od daně z příjmů lze podle obecných ustanovení zákona (§ 4 a § 4a ZDP), anebo podle dále uváděných možností, zařazených přímo mezi ostatními příjmy: