Vydáno: 24. 8. 2016
Daň z příjmů právnických osob - vymezení právnických osob § 20 odst. 1 NOZPrávnická osoba je organizovaný útvar osob nebo majetku, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.