Vydáno: 24. 8. 2016
Poplatníci daně z příjmů právnických osob § 17 odst. 1 ZDP Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: