Vydáno: 24. 8. 2016
Daň z příjmů právnických osob - veřejně prospěšný poplatník § 17a odst. 1 ZDPVeřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.