Vydáno: 24. 8. 2016
Daň z příjmů právnických osob - základní investiční fond § 17b ZDP Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona rozumí: