Vydáno: 24. 8. 2016
Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku (§ 39a odst. 1 ZDP).