Vydáno: 24. 8. 2016
Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob § 20c ZDPObchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se rozumí veškerý majetek, který: