Vydáno: 24. 8. 2016
Předmět daně z příjmů právnických osob § 18 odst. 1 ZDPPředmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak.