Vydáno: 24. 8. 2016
Předmět daně osobních obchodních společností a jejich společníků § 18b odst. 1 ZDP U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně; to neplatí pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob společníka veřejné obchodní společnosti.