Vydáno: 24. 8. 2016
Fúze a rozdělení obchodních korporací § 23c odst. 1 ZDPFúzí obchodních korporací se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí postup, při kterém