Vydáno: 24. 8. 2016
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání § 38ma odst. 1 ZDP Podle § 38ma odst. 1 ZDP je poplatník povinen daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob také podat za období: