Vydáno: 24. 8. 2016
Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob § 38mb ZDPDaňové přiznání k dani z příjmů právnických osob není povinen podat: