Vydáno: 24. 8. 2016
Výjimka z oznamovací povinnosti § 38mc ZDP Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně.