Vydáno: 24. 8. 2016
Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob § 73 odst. 1 DŘPodání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob se činí u příslušného správce daně.