Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Vydáno: 24. 8. 2016
Splatnost daně z příjmů právnických osob Pro splatnost daně z příjmů právnických osob platí obecné pravidlo stanovené v § 135 odst. 3 daňového řádu, podle kterého je daň splatná v poslední den lhůty.