Vydáno: 24. 8. 2016
Způsob placení daně z příjmů právnických osob § 163 odst. 1 DŘ Daň se platí příslušnému správci daně v české měně.