Vydáno: 24. 8. 2016
Zálohy na daň z příjmů právnických osob § 38a odst. 1 ZDPZálohy na daň z příjmů právnických osob se platí v průběhu zálohového období, kterým je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.