Související články

Ukončení studia na vysoké škole z hlediska zdravotního pojištění
Zaměstnavatelé a odvod pojistného ze skutečné výše příjmu
Povinnosti a chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojišťovna a Přehled OSVČ za rok 2010
Příklady placení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2017 u osoby samostatně výdělečně činné
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Osoba samostatně výdělečně činná a zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění
Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Neplacené volno po rodičovské a OSVČ
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - důchodové pojištění, 3. část
Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2018
Souběhy ve zdravotním pojištění
Příjmy fyzické osoby nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění
Honorář důchodce a pojištění
Potvrzování důležitých skutečností ve zdravotním pojištění
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech
Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. 1. 2018
Nemocenské a sociální pojištění OSVČ na rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - souběžné příjmy a Evropská unie
Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - nemocenské pojištění, 2. část
Přerušení podnikání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění v souvislosti s ukončením studia
Daň vybíraná srážkou u příjmů ze závislé činnosti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017
Hranice 26 let ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018
Členka zastupitelstva a zdravotní pojištění
Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí
Změny v sociálním pojištění od 1.1.2016
Ukončení rodičovské dovolené a zúčtovaná odměna
Nepodané Přehledy ve zdravotním pojištění
Zahájení podnikání a zdravotní pojištění
Nový institut v oblasti sociálního zabezpečení - otcovská
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Povinnosti OSVČ ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2011
Zdravotní pojištění a dovršení věku 26 let u studenta
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Zdravotní pojištění a snížení záloh OSVČ
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - sociální zabezpečení - 1. část
Zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v roce 2018
Odměny členů orgánů za výkon funkce
Placená funkce s odměnou 1 000 Kč měsíčně
Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění
Pracovní smlouva a zdravotní pojištění v roce 2018
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. 1. 2017
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2012
Stručná informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2018 a změny od 1.1.2019
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody o provedení práce a minimum pro zaměstnance v roce 2017 v příkladech
Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku?
Zdaňování příjmů a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011
Dotazy a odpovědi: K sociálnímu pojištění
Penále ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018
Jaké zálohy platí OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2011?
Starobní a invalidní důchodci z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění
Vydáno: 1. 1. 2018
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u fyzických osob § 25 odst. 1 písm. g) ZDP Daňovým nákladem není pojistné, a to: