Související články

Otázky a odpovědi: Práce uvolněné starostky z hlediska daně z příjmů, zdravotního pojištění a nemocenského pojištění
Ukončení studia na vysoké škole z hlediska zdravotního pojištění
Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích
Co nového přinesla novela § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2018?
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Příklady placení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2017 u osoby samostatně výdělečně činné
Neplacené volno po rodičovské a OSVČ
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - důchodové pojištění, 3. část
Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2018
Zdravotní pojištění a snížení záloh OSVČ
Zdravotní pojištění - souběžné příjmy a Evropská unie
Zaměstnavatelé - povinnosti a sankce ve zdravotním pojištění
Potvrzování důležitých skutečností ve zdravotním pojištění
Přerušení podnikání a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017
Hranice 26 let ve zdravotním pojištění
Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí
Změny v sociálním pojištění od 1.1.2016
Zahájení podnikání a zdravotní pojištění
Souběhy ve zdravotním pojištění
Otázky a odpovědi: Opravný přehled OSVČ
Zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v roce 2018
Povinnosti a chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Konkurenční doložka a spor o neplatnost výpovědi z pohledu zdravotního pojištění
Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku?
Základní informace o sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Sociální pojištění OSVČ v roce 2019
Zaměstnavatelé a odvod pojistného ze skutečné výše příjmu
Zdravotní pojišťovna a Přehled OSVČ za rok 2010
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Osoba samostatně výdělečně činná a zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění
Splátky ve zdravotním pojištění
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015
Nemocenské a sociální pojištění OSVČ na rodičovské dovolené
Důležitost minima u zaměstnavatelů neziskového sektoru
Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění
Změna způsobu výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců, na něž se vztahuje povinné zahraniční pojištění
Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění
Legislativní novinky k 6. 1. 2019
Daňové a účetní novinky od 1. 1. 2019
Legislativní novinky k 1. 4. 2019
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Pracovní smlouva a zdravotní pojištění v roce 2018
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2012
Stručná informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2018 a změny od 1.1.2019
Dotazy a odpovědi: K sociálnímu pojištění
Penále ve zdravotním pojištění
Jednostranné "ukončení" pracovního poměru a zdravotní pojištění
GDPR v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a nemoc OSVČ
Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech
Dohody o provedení práce a minimum pro zaměstnance v roce 2017 v příkladech
Honorář důchodce a pojištění
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech
Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. 1. 2018
Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - nemocenské pojištění, 2. část
Daň vybíraná srážkou u příjmů ze závislé činnosti
Jak zdaňovat příjmy z YouTube?
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2019
Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018
Ukončení rodičovské dovolené a zúčtovaná odměna
Nepodané Přehledy ve zdravotním pojištění
Nový institut v oblasti sociálního zabezpečení - otcovská
Povinnosti OSVČ ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2011
Zdravotní pojištění a dovršení věku 26 let u studenta
Placená funkce s odměnou 1 000 Kč měsíčně
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - sociální zabezpečení - 1. část
Zdaňování příjmů a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011
Autorské honoráře - daňové a pojistné řešení v roce 2019
Jaké zálohy platí OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2011?
Starobní a invalidní důchodci z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění
Změny v daňových a souvisejících předpisech u daně z příjmů fyzických osob pro rok 2019
Příjmy fyzické osoby nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění
Cizinci a český zaměstnavatel z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem
Zdravotní pojištění v souvislosti s ukončením studia
Členka zastupitelstva a zdravotní pojištění
Odměny členů orgánů za výkon funkce
Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. 1. 2017
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018
Legislativní novinky k 2. 12. 2018
Aktuality ze zdravotního pojištění 2019
Změny v sociálním pojištění OSVČ
Vydáno: 1. 1. 2018
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u fyzických osob § 25 odst. 1 písm. g) ZDPDaňovým nákladem není pojistné, a to: