Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní pojistné § 24 odst. 2 písm. e) ZDP Na rozdíl od sociálního a zdravotního pojistného, rozebíraného v předchozím, je ostatní pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen, výdajem (nákladem) daňově účinným bez ohledu na to, zda u poplatníka vedoucího účetnictví došlo k jeho uhrazení.