Vydáno: 1. 1. 2018
Odvod při nezaměstnání povinného podílu občanů se zdravotním postižením § 81 ZZ Mezi zákonné povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru patří povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu jeho zaměstnanců. Tento povinný podíl je 4 %.