Vydáno: 1. 1. 2018
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě Podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, náleží zaměstnanci v případě dočasné pracovní neschopnosti či karantény dávka nemocenské od 15. kalendářního dne. Do té doby má nárok na náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo karanténu ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce, a to ve výši 60 % průměrného výdělku: