Vydáno: 1. 1. 2018
Vymezení výdajů (nákladů) u rezerv a opravných položek § 24 odst. 2 písm. i) ZDP Daňově uznatelným výdajem (nákladem) jsou pouze takové rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákon, kterým je ZoR. Výjimkou z tohoto pravidla je rezerva na likvidaci solárních panelů, kterou nelze uplatnit jako daňově účinný výdaj (náklad), ale lze o ni snížit základ daně.