Vydáno: 1. 1. 2018
Rezervy § 2 odst. 1 ZoR Rezervami se podle ZoR rozumí: