Vydáno: 1. 1. 2018
Opravné položky u bank a finančních institucí § 5 ZoR Blíže nebudeme rozebírat bankovní opravné položky (které mohou vytvářet pouze subjekty s bankovní licencí podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a to k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů) ani