Vydáno: 1. 1. 2018
Opravné položky v ostatních případech § 8 ZoR Daňově účinné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení lze vytvářet až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudů od zahájení insolvenčního řízení: