Vydáno: 1. 1. 2018
Odpis pohledávky § 24 odst. 2 písm. y) ZDPOdpis pohledávky může být realizován jako daňově účinný náklad u poplatníků, kteří vedou účetnictví, pokud nastane některá z následujících tří možností ve vazbě na tvorbu opravných položek: