Vydáno: 1. 1. 2018
Obecné vymezení náhrad cestovních výdajů § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP Zákon o daních z příjmů uznává jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů také náhrady cestovních výdajů do maximální výše stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je ZP.