Související články

Bydliště jako počátek a konec pracovní cesty
Cestovní náhrady - vedoucí organizační složky na Slovensku
Pozor na čestná prohlášení
Specifické případy zápisů v daňové evidenci, 1. část
Cestovní náhrady náleží nejen u pracovních cest
Cestovní náhrady - zkušenosti subjektů veřejné sféry, 1. část
Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2018
Nejasnosti v poskytování cestovních náhrad
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2011
Pracovní cesty v obci sjednaného místa výkonu práce
Počítání stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě
Pravidelné pracoviště
Vyplácení cestovních náhrad
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2017
Počátek a konec pracovního výkonu při pracovní cestě
Vyúčtování cestovních náhrad - zaokrouhlování
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Auto zaměstnance na pracovní cestě - srovnání roku 2016 a 2017
Některé aspekty cestovních náhrad u neziskových organizací
Výdaje na pohonné hmoty u finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy vozidla za rok 2017
Určování počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců
Cestovní náhrady u společníků a jednatelů právnických osob
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Cestovní náhrady - zkušenosti subjektů veřejné sféry, 2. část
Náhrada jízdného za městskou hromadnou dopravu v souvislosti s § 159 odst. 2 zákoníku práce
Nejasnosti v souvislosti se zahraničními pracovními cestami
Paušalizace cestovních náhrad
Náhrady cestovních výdajů musí být proplaceny
Cestovní náhrady společníka s. r. o.
Výdaje na pracovní cesty poplatníků daně z příjmů
Zahraniční stravné a povinné krácení
Legislativní novinky k 6. 1. 2019
Cestovní náhrady - zkušenosti subjektů veřejné sféry, 3. část
Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2019
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce - komu (ne)náleží?
Možnost souběžného poskytnutí stravného i stravenky
Cestovní náhrady na přelomu roku 2011/2012
Náhrady cestovních výdajů při pracovní cestě do Německa
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2018
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2019
Cestovní náhrada jednatele
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady - jednatel v. o. s.
Poskytování cestovních náhrad
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a průměrné ceně PHM
Zahraniční pracovní cesty
Výkladová stanoviska AKV, 18b. část
Důležitá stanoviska k poskytování náhrad cestovních výdajů
Cestovní náhrady a krátkodobá zahraniční pracovní cesta
Vydáno: 1. 1. 2018
Obecné vymezení náhrad cestovních výdajů § 24 odst. 2 písm. zh) ZDPZákon o daních z příjmů uznává jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů také náhrady cestovních výdajů do maximální výše stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je ZP.