Související články

Cestovní náhrady - vedoucí organizační složky na Slovensku
Pozor na čestná prohlášení
Specifické případy zápisů v daňové evidenci, 1. část
Pravidelné pracoviště
Cestovní náhrady - zkušenosti subjektů veřejné sféry, 1. část
Cestovní náhrada jednatele
Nejasnosti v poskytování cestovních náhrad
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2011
Pracovní cesty v obci sjednaného místa výkonu práce
Vyplácení cestovních náhrad
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2017
Auto zaměstnance na pracovní cestě - srovnání roku 2016 a 2017
Výdaje na pohonné hmoty u finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy vozidla za rok 2017
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Počítání stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě
Cestovní náhrady společníka s. r. o.
Určování počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců
Cestovní náhrady - zkušenosti subjektů veřejné sféry, 2. část
Náhrada jízdného za městskou hromadnou dopravu v souvislosti s § 159 odst. 2 zákoníku práce
Nejasnosti v souvislosti se zahraničními pracovními cestami
Paušalizace cestovních náhrad
Náhrady cestovních výdajů musí být proplaceny
Poskytování cestovních náhrad
Zahraniční stravné a povinné krácení
Cestovní náhrady - zkušenosti subjektů veřejné sféry, 3. část
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce - komu (ne)náleží?
Cestovní náhrady na přelomu roku 2011/2012
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2018
Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2018
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady - jednatel v. o. s.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a průměrné ceně PHM
Zahraniční pracovní cesty
Výkladová stanoviska AKV, 18b. část
Cestovní náhrady a krátkodobá zahraniční pracovní cesta
Vydáno: 1. 1. 2018
Obecné vymezení náhrad cestovních výdajů § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP Zákon o daních z příjmů uznává jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů také náhrady cestovních výdajů do maximální výše stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je ZP.