Vydáno: 1. 1. 2018
Stravné v zahraničí § 170 ZP V případě vyslání na služební cestu do zahraničí náleží zaměstnanci mj. náhrada stravovacích výdajů v cizí měně, označovaná jako zahraniční stravné. Rozhodným pro jeho výši je čas strávený v zahraničí a určuje se podle sazeb pro stát, ve kterém v daný den stráví zaměstnanec nejvíce času. Pro kalendářní rok 2018 určuje sazby vyhláška MF č. 401/2017 Sb.