Vydáno: 1. 1. 2018
Jízdní náhrady Poskytnutí náhrad jízdních výdajů závisí na použitém dopravním prostředku: