Vydáno: 1. 1. 2018
Cestovní náhrady v ostatních případech § 24 odst. 2 písm. k) ZDP Úpravou cestovních náhrad pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP jsou v určitých případech také ovlivňovány výdaje (náklady) na pracovní cesty podnikatelů, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu spolupracujících osob, společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností.