Vydáno: 1. 1. 2018
Neorganizované stravování Jak již bylo uvedeno, zaměstnavatel není povinen přispívat zaměstnancům na stravování ani jej zaměstnancům jinak zajišťovat. V některých případech se jedná o tzv. neorganizované stravování. Zaměstnavatel v takovém případě pouze podle konkrétních podmínek vhodně zabezpečí a vybaví prostory pro stravování, neboť takový prostor musí vyhovovat příslušným stavebním a hygienickým předpisům a předpisům z oblasti bezpečnosti práce.