Vydáno: 1. 1. 2018
Příspěvky právnickým osobám § 24 odst. 2 písm. d) ZDP Poskytne-li poplatník členské příspěvky právnickým osobám, jde o náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud jde o: