Vydáno: 1. 1. 2018
Odstupné za uvolnění bytu nebo bytové jednotky § 24 odst. 2 písm. za) ZDP Poskytne-li vlastník bytu či bytové jednotky nájemci náhradu (odstupné) za uvolnění bytu nebo bytové jednotky, půjde o daňový výdaj (náklad) za podmínek, že: